Rozhovor s Alicí Foldynovou, ředitelkou oddělení Association House

Datum 18.10.2021

Alice Foldynová pracuje ve společnosti GUARANT International (GI) na pozici ředitelky oddělení Association House. Vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako marketingová a obchodní ředitelka v reklamní agentuře, ve fotbalovém klubu, ve firmě zabývající se řízením rizik a jako obchodní ředitelka ve společnosti zabývající se výzkumem trhu a analýzou dat. Do GI nastoupila v roce 2019. Její oddělení je čistě dámské, klienty Association House jsou tuzemské i mezinárodní odborné společnosti především z lékařských oborů. Alice je velmi přátelská a vždy nápomocná všem manažerkám i asistentkám v týmu. Aktivně se zapojuje do strategického plánování a chodu celého GI.

Alice, jak začala tvá cesta do GI?

Do firmy jsem nastoupila v říjnu roku 2019. GI mi byl sympatický z mnoha důvodů. Věděla jsem, že nechci pracovat v korporaci, kde posouvat a měnit věci rychle zpravidla není možné. GI je středně velká firma, majitelé jsou do chodu firmy stále aktivně zapojeni, a i přes poměrně velký růst si firma zachovala i prvky rodinné atmosféry. Již při prvním pohovoru na mne velmi pozitivně zapůsobilo prostředí GI a můj první dojem ještě umocnil kolega Tomáš Chotěnovský, který byl mým úplně prvním kontaktem při vstupu do prostor firmy a naprosto mě uhranul svým profesionálním a příjemným vystupováním.

Jedním z nejdůležitějších bodů pro mé rozhodování bylo i to, že jsem mohla na příjímacím pohovoru mluvit osobně s majiteli společnosti, což umožnilo získat vstupní informace doslova z toho nejlepšího zdroje a také si vzájemně realisticky nastavit cíle a očekávání. Od první chvíle jsem měla pocit, že dohoda, byť ústní, a podaná ruka v GI platí a po dvou letech to mohu jenom potvrdit.

V čem je práce s asociacemi specifická?

Každý obor má svá specifika, u nás se jedná o odborné asociace, které nejsou hlavním pracovním poměrem našich klientů. Ti vykonávají činnost pro asociace ve svém volném čase a žijí také po celém světě v různých časových pásmech, takže musíme akceptovat trochu jinou organizaci práce. Je jasné, že někdy naše pracovní doba zasahuje do víkendů i do večerních hodin, tak abychom se byly schopni s klienty časově sladit. Nicméně pro mne to problém není, vždy jsem měla zaměstnání, kde byla potřeba velká flexibilita. Dalším specifikem je, že máme na Association House odpovědnost nejen vůči svému zaměstnavateli, tj. GI, ale stejnou měrou cítíme a musíme cítit odpovědnost po všech stránkách i za společnosti našich klientů, které pomáháme spravovat a rozvíjet, a tak vlastně doslova sedíme „každou půlkou zadku“ na jiné straně.

Co tě v práci nejvíce motivuje?

Je to souhrn více aspektů. Našimi klienty jsou neziskové organizace – lékaři, veterináři, vědci, pomáhat rozvíjet a udržovat v chodu tyto organizace je práce, která dává smysl. Motivují mne drobné úspěchy a pochvaly, které přichází od klientů, o to více v době „covidové“, která je pro všechny velmi těžká. Je to o tom překonat překážky a něčeho dosáhnout. Motivuje mne také náš tým, který je skvělý jak profesně, tak lidsky. V práci člověk tráví velkou část života, a měl by tam chodit rád a pracovat s lidmi, které má rád. Není to jen v rámci mého oddělení, ale také napříč firmou, ve které pracuje spousta lidí, se kterými jsem si utvořila příjemný vztah a dobře se mi s nimi spolupracuje. Je to i vztah s klienty, se kterými, i přes těžkosti této doby, utužujeme a rozvíjíme vztahy a posunujeme projekty dále. To mne vždy nesmírně motivuje.

Když je něco těžké, o to více zaberu. Z minulosti mám zkušenost, že když byl extrémně složitý projekt a my jsme ho s týmem a s klienty zvládli, tak to byl nejen skvělý pocit, ale vznikla z toho také dlouholetá obchodní partnerství a přátelství. Obecně vnímám komplikovaná období či projekty také jako čas příležitostí. Je to zároveň doba, která ukáže, kdo je bojovník, týmový hráč a má „tah na branku“.

Jak se ti pracuje ve virtuálním prostředí?

S virtuálem jsem se sžila velice dobře, v COVID době jsme samozřejmě začali virtuální nástroje používat více než v minulosti. Vítám především zrychlení, snížení nákladů a zvýšení efektivity práce v situacích, kdy virtuál pomáhá a šetří čas. Na druhou stranu jsem člověk vztahový a myslím, že virtuál nenahradí vše, takže se těším, až bude možnost zase se potkávat více s kolegy i klienty osobně. Těším se na fyzické eventy, ale budu ráda, když zůstane i ta část, která se smysluplně přesunula do virtuálního světa.

Jak se GI popral s pandemií?

Myslím, že GI se i přes to, jak moc byl a stále je COVID pandemií zasažen, vypořádal s abnormálně těžkou situací velmi dobře. Vše je o včasných a dobrých rozhodnutích, reakcích a opatřeních, která sice nebyla populární, ale která se nám vyplatila. Je to o střídmosti, šetření, přeorientování se obchodně i výkonně na virtuální svět a aktivním hledání cest. Měli jsme štěstí, že mnoho klientů akce nezrušilo, ale pouze odložilo. Všichni vidíme, že řada firem na trhu skončila. GI to nikdy nevzdal, a naopak se rozvíjíme a posouváme dále.

Association House dokonce v COVID době práce přibyla. Díky omezení fyzických akcí máme možnost s klienty rozvíjet projekty, které by za normálních okolností s největší pravděpodobností nikdy nebyly uvedeny do života. Zároveň jsme během pandemie připravili rebranding Association House. Někteří lidé se podivovali, že v době pandemie, která je nejistá, připravujeme rebranding, když nikdo neví, jak se vše bude vyvíjet a jak to dopadne. Ale i v této nejisté době hledíme dopředu a plánujeme s dlouhodobým výhledem.