NAŠE SLUŽBY

Šetříme náklady zavedením účinných nástrojů, technologií a analytiky. Počet členů zvýšíme díky nastavení efektivní komunikace, výběrem vhodných komunikačních kanálů a přesným zacílením na optimální cílovou skupinu. Ušetříme vás starostí se správou dokumentů a každodenní prací sekretariátu.

Vedení sekretariátu

Zajistíme veškeré administrativní, organizační a další práce tak, aby se vaši odborníci mohli plně věnovat své odborné a vzdělávací činnosti.

Finanční řízení

Zajistíme lokální i mezinárodní služby dle příslušné legislativy, navrhneme nejefektivnější řešení s ohledem na potřeby a možnosti klienta.

Strategické plánování
a rozvoj

Zajistíme potřebný sponzoring, personál a nástroje pro management, vedení a sledování projektu.

Správa a rozvoj
členské základny

Vlastní systém pro správu členské základny, klient nemusí investovat množství času a velké finanční částky do vlastního systému.

Marketing a PR

Zajistíme veškerou marketingovou podporu vaší asociace. Klient nemusí zjišťovat jednotlivé služby.

Vzdělávání

Svěřené akce zajistíme dle požadavků jak technicky, tak organizačně, formálně, prakticky i graficky.

Systém elektronických voleb E-ballot

Certifikovaný systém, který umožní připravit volby na klíč dle příslušných stanov a legislativy.

Sponzoring
a Fundraising

Disponujeme vlastní databází potenciálních donátorů a sponzorů, se kterými spolupracujeme na různých projektech, a které můžeme okamžitě oslovit.