NÁŠ PŘÍBĚH

Association House je jednou ze sekcí GUARANT International, v rámci které, nabízí portfolio služeb pro mezinárodní a české asociace. Název Association House symbolizuje imaginativní dům, který zastřešuje řadu komplexních služeb.

Pracujeme jako tým, ale o každé sdružení pečuje jeden manažer, který je kontaktní osobou odpovědnou za veškerou práci pro tuto společnost.

Naše odborné znalosti
Poskytujeme zkušený odborně vyškolený personál a komplexní služby, jako jsou plně zařízené kancelářské prostory a zasedací místnosti nebo technologie a vybavení, které přispívají k efektivnímu fungování asociací. Nabízíme také online služby, virtuální asistenci, online schůzky, webináře a sympozia, systém elektronických voleb atd.

Rozvoj
Rovněž se staráme o úspěšný rozvoj sdružení – zajišťujeme např. sponzorské řízení k získání potřebných finančních prostředků, rozvoj benefitů pro členy, efektivní komunikaci s odbornou i širokou veřejností a rozvoj vztahů s dalšími subjekty.

Online
Zajišťujeme správu webových a sociálních sítí, grafické zpracování materiálů a informačních bulletinů (newsletterů). Disponujeme naším vlastním systémem pro správu a rozvoj členské základny včetně integrovaného systému pro online platby členských poplatků. Reporting a analýzy jsou pro každý z našich projektů samozřejmostí.

Naše zkušenosti
V současné době spravujeme 21 asociací, z toho 15 zahraničních a 6 českých. Jsme pro vás správným a zkušeným partnerem, který na základě mnohaletých zkušeností v oboru navrhne a poskytne efektivní a komplexní řešení pro provoz a rozvoj vašeho sdružení a jeho členské základny.