Projekt Vzdělávání ČAVLMZ 2021

Datum 22.10.2021

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat z.s.(ČAVLMZ) zahájila letos první ročník online projektu: Vzdělávání ČAVLMZ 2021.

Projekt je rozdělen do osmi kategorií dle specializace
• Chirurgie
• Kardiologie
• Dermatologie
• Onkologie
• Hematologie
• Veterinární sestry
• Felinní medicína
• Management veterinárních praxí.

„Webináře jsou součástí kreditovaného vzdělávání pod záštitou Komory veterinárních lékařů. Jejich vysílání je možno sledovat živě a pokládat tak dotazy přednášejícím, ale nabízíme i možnost zhlédnout záznamy přednášek ve video zóně, v rozsahu 1-2 měsíce po jejich odvysílání. Přednášející jsou jak renomovaní čeští odborníci působící v tuzemsku i v zahraničí, tak i mladí lékaři – specialisté, kteří v roli prezentujících teprve začínají a tuto příležitost sdílet s kolegy své zkušenosti považují za obousměrně přínosnou zkušenost. Cílem projektu je nabídnout online formou rozmanité témata, pro co nejširší okruh veterinární komunity a zároveň rozšířit členskou základnu asociace ať už o členy, kteří se chtějí vzdělávat a čerpat z dění v asociaci, nebo i pro ty, kteří chtějí aktivně přispět k rozvoji asociace.Příležitost má určitě každý.

Uvědomujeme si, že virtuální forma vzdělávání nemůže 100% nahradit prezenční, ale vzhledem k zájmu odborné veřejnosti o virtuálnímu vzdělávání, který pandemická situace přinesla, chceme i dále tuto formu rozvíjet a vnímáme jí jako významnou doplňkovou součást prezenční výuky. Protože jsme nezisková organizace, poskytujeme virtuální vzdělávání jako placenou službu, ale se zvýhodněním plněním pro aktivní členy asociace.

Významnou oporou je nám také společnost Guarant International, která zajišťuje technické a organizační služby a také naši sponzoři, bez kterých bychom projekt nebyli schopni realizovat v takovém rozsahu a kvalitě. Po prvních 6 měsících vnímáme, že nastavené cíle projektu se pomalu naplňují a projekt se jeví jako žádaný a životaschopný. Díky tomu získáváme také mnoho nových podnětů k rozvoji do dalších let, což vnímáme, jako velice pozitivní impulz.“

MVDr. Miloš Urban, prezident ČAVLMZ