Slavnostní předávání ocenění Purkyňova nadačního fondu

Datum 31.08.2023

V první polovině tohoto roku proběhl 8. ročník publikační soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2022, který byl vyhlášen Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybrala nejlepší práce v kategorii teoretických, interních a chirurgických oborů s přihlédnutím nejen k výši impact factoru, ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 19. září 2023 v Senátu u příležitosti tradičního předávání cen předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2022.