Kongres WFNS proběhl v Kapském městě

Datum 13.12.2023

Ve dnech 4.-8.12. se konal světový kongres asociace World Federation of Neurosurgical societies v Kapském městě. Na kongresu jsme organizačně zajišťovali meetingy boardu a volby. Mimo jiné se také volilo místo konání kongresu v roce 2027. Vybíralo se mezi Prahou, Bombají a Bali. Praha bohužel nevyhrála, místem konání kongresu v roce 2027 bude Bali. Kongres měl velký úspěch, registrováno bylo kolem 2000 účastníků.