Zasedání výkonného výboru EDTNA/ERCA v Praze

Datum: 13.11.20213

V Praze se téměř po dvou letech konalo fyzické setkání členek výkonného výboru Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester / Evropské asociace renální péče (EDTNA/ERCA) . Vzhledem k situaci v České republice se však některá jednání s externími partnery konala hybridně s využitím online platformy. 

www.edtnaerca.org