Vzdělávání ČAVLMZ

Datum 16.12.2021

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat z.s. (ČAVLMZ) zahájila letos první ročník online projektu: Vzdělávání ČAVLMZ 2021.

Projekt byl rozdělen do osmi kategorií dle specializace

  • Chirurgie
  • Kardiologie
  • Dermatologie
  • Onkologie
  • Hematologie
  • Veterinární sestry
  • Felinní medicína
  • Management veterinárních praxí

Celkem se tak odvysílalo 18 webinářů za rok.

Projekt pomohl rozšířit členskou základnu téměř o 50 %, což považujeme za silný signál, že o vzdělávací program asociace zájem je. A věříme, že ne jenom o ten virtuální.

Webináře v tomto programu jsou součástí kreditovaného vzdělávání pod záštitou Komory veterinárních lékařů. Nabízíme možnost sledovat je živě a pokládat tak dotazy přednášejícím, ale existuje i možnost shlédnout záznamy přednášek ve video zóně v rozsahu jeden až dva měsíce po jejich odvysílání. Přednášejícími jsou jak renomovaní čeští odborníci působící v tuzemsku i v zahraničí tak i mladí lékaři – specialisté, kteří v roli prezentujících teprve začínají a tuto příležitost sdílet s kolegy své zkušenosti považují za oboustranně přínosnou zkušenost. Cílem projektu je nabídnout online formou rozmanitá témata pro co nejširší okruh veterinární komunity a zároveň rozšířit členskou základnu asociace ať už o členy, kteří se chtějí vzdělávat a čerpat z dění v asociaci, nebo i pro ty, kteří chtějí aktivně přispět k rozvoji asociace. Příležitost má určitě každý.

 Uvědomujeme si, že virtuální forma vzdělávání nemůže 100% nahradit prezenční, ale vzhledem k zájmu odborné veřejnosti o virtuální vzdělávání, který pandemická situace přinesla, chceme i nadále tuto formu rozvíjet a vnímáme ji jako významnou doplňkovou součást prezenční výuky. Protože jsme nezisková organizace, poskytujeme virtuální vzdělávání jako placenou službu, ale se zvýhodněným plněním pro aktivní členy asociace.

 Významnou oporou je nám také společnost GUARANT International, která zajišťuje technické a organizační služby a rovněž naši sponzoři, bez kterých bychom projekt nebyli schopni realizovat v takovém rozsahu a kvalitě. Po prvním ročníku vnímáme, že se cíle projektu naplňují a projekt se jeví jako žádaný a životaschopný. Díky tomu získáváme také mnoho nových podnětů k rozvoji do dalších let, což vnímáme jako velice pozitivní impulz.“

MVDr. Miloš Urban, prezident ČAVLMZ

Na začátku roku 2020 jsem netušila, že se v průběhu snad 14 dnů Asociace ČAVLMZ zmobilizuje k tak širokému odbornému programu, a i v této složité pandemické situaci se nám povede dát do pohybu celý vzdělávací online program, zajistit sponzory a ještě k tomu uspořádat živé workshopy a realizovat živou konferenci.

Nebyl to jednoduchý rok, ale osobně si velice vážím, jak vedení ČAVLMZ, tzn. „skupina dobrovolníků neziskové společnosti“, dokázala takto silně koncentrovat své síly, táhnout za jeden provaz, nadchnout se pro společný cíl a tím motivovat i lidi kolem sebe. A koneckonců svojí činností rozšířit členskou základnu téměř o 50%.
Je mi velikou ctí, že jsem mohla být u zrodu tohoto projektu a věřím, že nejen tento projekt, ale i asociace ČAVLMZ jako taková, má veliký potenciál růstu i do budoucna.
Také děkuji i druhé straně, které jsem nedílnou součástí, a to všem kolegům a kolegyním ze společnosti  GUARANT International, kteří se na projektu podíleli.

Děkuji

Ing. Zuzana Kuráňová

Manažerka rozvoje asociace ČAVLMZ

GUARANT International  spol. s r.o.