„Některé aktuální otázky porodnictví” – to bylo téma vzdělávacího semináře pro Purkyňův nadační fond

Dne 25.dubna 2023 se uskutečnilo přednáškové odpoledne na téma „Některé aktuální otázky porodnictví” organizované Purkyňovým nadačním fondem. Přednášeli prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. a MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. z 1. LF UK a VFN Praha; přednáškovým odpolednem provázel prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA.

Purkyňův nadační fond pořádá vzdělávací semináře pro členy ČLS JEP pravidelně na jaře a na podzim. Posledních několik seminářů proběhlo v hybridní podobě, která je mezi lékaři velmi oblíbená, přičemž záznamy z přednášek bývají poté k dispozici na webových stránkách fondu pro ty, kteří se nezvládli připojit online. Purkyňův nadační fond chce v hybridním formátu přednáškových odpolední dále pokračovat.

Association House se už teď těší na organizaci dalšího semináře pro Purkyňův nadační fond v druhé polovině roku.