31. výroční konference ČAVLMZ

Datum 11.12.2023

V prvním prosincovém víkendu 2. – 3. 12. 2023  jsme uspořádali pro Českou asociaci veterinárních lékařů malých zvířat již 31. Výroční konferenci, a to v pražském O2 Universu.

Vzdělávací program letošní konference byl velmi bohatý a představil jak prvky nejnovějšího poznání, tak i základní schémata v diagnostickém a terapeutickém přístupu v duchu projektu „Zpátky k základům“ s cílem neopomíjet úroveň základních veterinárních znalostí a dovedností.

Témata  Výroční konference 2023 a přednášející:

  • DERMATOLOGIE –  lektorskou manželskou dvojicí skvělých lékařů  Ralf Mueller + Sonya Bettenay..
  • CHIRURGIE – MVDr. Jan Hnízdo a MVDr. Ondřej Pomahač
  • ENDOKRINOLOGIE – dvojice MVDr. Katarína Hazuchová  a MVDr. Martina Nečeradská  a MVDr. Štěpán Havránek
  • STOMATOLOGIE  – MVDr. Kateřina Slabá, MVDr. Tomáš Fichtel,  MVDr. Vladěna Stránská, a zahraniční host dr.  Philippe Roux.

Po skončení přednášek proběhlo slavnostní založení nové  STOMATOLOGICKÉ SEKCE ČAVLMZ, která představila své vize a odborný program do dalšího roku.

  • ONKOLOGIE – trojice veterinárních specialistů Ludmila Bicanová, Ivana Váňová a Ondřej Škor
  • VETERINÁRNÍ SESTRY –  veterinární lékaři Eliška Cigánková aMartin Laco,  profesor David Modrý a MVDr.Tereza Jeřábková

Velmi důležitým bodem konference bylo plenární zasedání ČAVLMZ a VOLBY a nový m prezidentem Asociace se až do roku 2025 stává MVDr. Václav Bartoš a 1. Viceprezidentkou MVDr. Radka Vaňousová. Stávající prezident MVDr. Ondřej Cita se posunul na pozici 2. Viceprezidenta.

Sobotní večer byl již  tradičně vyhrazen  společenskému vyžití při zábavě s živou hudbou v Občanské plovárně, kde se potkalo v příjemné náladě asi 200 lidí.

Celkem konferenci navštívilo zhruba 450 lidí a 33 vystavovatelů a s radostí se vracíme k živým předkovidovým akcím, což potvrzuje i program na rok 2024.

Asociace představila svým členům i program Vzdělávání 2024 a termín 32. Výroční konference 2024 v KCC  v Praze. 9. – 10. 11. 2024 a za zmínku stojí i 1. Jarní kongres ČAVLMZ  v Brně 23. – 24. 3. 2024, na který Vás  již teď srdečně zveme!